István Vörös: Desatero & básník
– MaďarskoBásník, překladatel, literární vědec, estetik, vysokoškolský pedagog, narozen 1964. Vystudoval hungaristiku, historii a bohemistiku na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti.
Píše především básně, ale věnuje se i próze, dramatu a esejistice. Překládá českou poezii (Holan, Halas, Blatný, Skácel, Wernisch, Hruška a další). Jeho vlastní texty se vyznačují nápaditostí a hravostí. Leckdy tvoří na základě konkrétního předobrazu, přičemž výsledkem bývá jeho kontrapunkt, popření nebo reinterpretace. Ve své tvorbě se inspiruje rozličnými díly světové literatury, od klasických maďarských říkanek přes žalmy, haiku až po Knihu o Cestě a její síle mudrce Lao-c’. „Jedním ze znaků kvalitního díla může být vzrušující rovnováha mezi novátorstvím a tradicí, skutečnost, že autor projeví osobitý vztah k tradici a uchopí ji jinak než jeho předchůdci. Básně můžeme číst jako pasivní texty, ale můžeme je i aktivizovat, pokud změníme svoji čtenářskou strategii. V takovém případě nám můžou změnit život.“