Radovan Jursa & Norbert Holub: Doktoři choří poezií
– ČeskoRadovan Jursa (1970) pracuje jako kardiochirurg ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Vydal básnické sbírky Pianissimo (1999) a Mezi žebry déšť (2012) a Mezzovoce (2019). „Chirurg musí být v pohodě, básník právě naopak, chirurgie je naprosto týmová práce, básník je sám. Ale báseň se taky nemusí podařit, klidně ji můžu odložit a nechat zajít,“ porovnává práci lékaře a básníka. Norbert Holub (1966) patří k literátům takzvaného královopolského okruhu, který se semknul okolo básníka a učitele Víta Slívy. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a v současné době je lékařem v léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici milosrdných bratří v Brně. Zabývá se psychosomatikou a psychosociálním pojetím medicíny. Autor osmi básnických sbírek, naposledy Pomalý běh (2016); říká: „Co se týče specifik umělců, dá se mj. říci, že se vesměs bojí psychofarmak […], a to často z bezdůvodných obav, že jim ,chemické‘ léky vymažou kreativitu.“