Renátó Fehér: Jede do vozovny
– Maďarsko



Narozen 1989, vystudoval literární vědu a kulturologii. V rámci studijních zahraničních pobytů pobýval několikrát i na Karlově univerzitě v Praze, na podzim 2016 získal badatelské stipendium v Knihovně Václava Havla. Od roku 2007 publikuje básně, kritiky, eseje a publicistiku. Za básnickou prvotinu Garázsmenet (Jede do vozovny, 2014) získal cenu Zoltána Zelka. V básních Renáta Fehéra se „já“ jakožto lyrický subjekt pokouší najít vlastní identitu v konfrontaci s nějakým společenstvím, ať už je jím rodina, generace či národ. Jeho druhá básnická sbírka Holtidény (Mrtvá sezóna, 2018) pojednává otázku času a paměti, v metaforickém světě „mrtvé sezóny“ je zde prostorem pro vzpomínání i to, co se děje právě teď.