– CsehországEste az ostravai irodalmi antológia megjelenésének 20. évfordulójára, amit Milan Kozelka állított össze, fellépnek a kötetben szereplő szerzők. Kozelka három monumentális antológiát állított össze, amit az olmützi régió (Vertikální nostalgie/Vertikális nosztalgia, 2002), Észak-Csehország (Odbřehů k horám/A partoktól a hegyekig, 2000) és az ostravai régió (V srdci černého pavouka/A fekete pók szívében, 2000) irodalmának és képzőművészetének szentelt. Így vallott később: „Tíz-tizenkét antológiának kéne megjelennie, ezen a vidéken azonban kevés hosszútávfutó akad. Az átlag és az átlag alatti itt hagyományosan minden egyéb felett győzedelmeskedik.“ Milan Kozelka 1948–banszületett Kyselkában és 2014–ben hunyt el Prágában. Költő, prózaíró, multimediális művész. Megjárta az élet és a bűnözés iskoláját. „A börtöntapasztalat felbecsülhetetlen ajándék“ –állította. „Az abszolút iszonyat keveredik a hihetetlen groteszkkel, a legalját szántja a pofájával, a fantázia és a belső erő szédületes magaslataiba katapultál. Páratlan öntapasztalat ez.“Tíz könyve jelent meg, például a Koně se zapřahají do hracích automatů/A lovakat játékautomatákba fogják (1999), Celebrity/Celebek (2004), Život na Kdysissippi/Élet Mikorssissippin (2008), Semeniště zmrdů/Rohadékok melegágya (2011) és a Startuji do San Francisca/Irány San Francisco (2016).